• Σχεδιαμός & εκτύπωση εντύπων και διαφημιστικών φυλλαδίων
  • Κάθετο ή
  • Οριζόντιο προσανατολισμό
  • Δυνατότητα εκτύπωσης με Τσάκιση
  • Σε διαστάσεις A4, A5, A6
  • Ζητήστε ΠΡΟΣΦΟΡΑ