• Ορθογώνιες ή Τετράγωνες Ετικέτες
  • Οποιοδήποτε Μέγεθος
  • Gloss ή Matte πλαστικοποίηση
  • Ζητήστε ΠΡΟΣΦΟΡΑ