• Διάσταση 5.5 x 9 cm
  • 5.5 x 18 cm
  • 9 x 11 cm
  • Εκτύπωση 1 ή 2 Όψεις
  • Πλαστικοποίηση Mat ή Gloss
  • Εκτύπωση με τσάκιση
  • κατ'επιλογή χαρτί Luxury
  • Ζητήστε ΠΡΟΣΦΟΡΑ