Τρόπος αποστολής Αρχείων

 

Μπείτε στο www.wetransfer.com

Περιμένε να φορτώσει  η μπάρα μεταφόρτωσης και να εμφανιστεί η επιβεβαίωση της ολοκληρωσης. Αυτό ήταν! Τα αρχεία σας έχουν φτάσει στο προορισμό τους.